Marco Polo Park

17-02-2020

Beste buren,

Velen van jullie zullen vast het bord bij het gezondheidscentrum Marco Pololaan hebben zien staan. Er is al een geruime tijd een vergunning voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum op de plek van de kerk. Deze vergunning is overgenomen door een nieuwe eigenaar, MPL Real Estate BV

Als nieuwe eigenaren willen we beginnen met een schone lei en een nieuw plan. Het beste plan kan alleen gevormd worden als we van alle betrokken partijen input ontvangen. Voordat wij zelf gaan beginnen met de planvorming willen we jullie als buurtbewoners graag om input vragen. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling is een modern gezondheidscentrum met woningen.

In samenspraak met de gemeente is besloten dit plan vorm te geven samen met de buurt. Dit betekent dat er nu nog geen concreet plan is. Hoe ziet de ontwikkeling van het plan eruit?

Het plan bevindt zich momenteel in de inventarisatiefase. Dit betekent dat we nu enkel met de gemeente een overeenkomst hebben gesloten waarin staat dat we hier een nieuw plan gaan vormen. Op korte termijn gaan we met de gemeente om tafel om hun wensen aan te horen. Van jullie als buurtbewoners ontvangen we ook graag input om zo tot het beste plan te komen.

 

Op de website www.marcopolopark.nl kunnen jullie in de ideeën box jullie ervaring en ideeën voor deze locatie met ons delen. Hierbij kan je de volgende vragen in je achterhoofd houden:

 

  • Welke problemen zijn er in de wijk of op de locatie?
  • Waar worden jullie blij van?
  • Wat zijn je zorgen met betrekking tot het park en de locatie?

 

We zien je bijdrage aan deze ontwikkeling en het plan graag voor het einde van februari verschijnen.

 

Hoe ziet het verdere proces eruit?

Na het ontvangen van alle ideeën, onze wensen en de gemeentelijke uitgangspunten zullen de zogenoemde programmatische uitgangspunten door het college worden vastgesteld. Deze zullen de basis vormen voor verdere planuitwerking, zoals het opstellen van een bouwenvelop. In de bouwenvelop staan alle eisen voor de bouw. Op de website kunt u de voortgang blijven volgen.

Met vriendelijke groet,

Jaap van Dijk

Namens MPL Real Estate BV