Psychologische hulpverlening

In het Gezondheidscentrum Marco Polo is een speciaal spreekuur voor patiënten met psychische klachten.

Hierbij kunt u o.a. denken aan depressieve klachten, rouw, angst- of burn-out en klachten na een heftige gebeurtenis (trauma) als een ongeval, beroving etc. Maar ook mensen met lichamelijke klachten kunnen hier terecht omdat bekend is dat gedachtes en gevoelens vaak van invloed zijn op lichamelijke klachten.

Dit spreekuur wordt gehouden door Mevr. M. van Rooijen en Mevr. R. Olmanst in de functie van POH-GGZ.

POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke GezondheidsZorg.

Mevr. van Rooijen is werkzaam voor huisarts Mevr. Primec, Mevr. Olmanst voor de huisartsen Mevr. van Donselaar, Dhr. Kolk en Mevr. van ‘t Spijker.

U kunt door uw huisarts verwezen worden naar dit spreekuur.

 

Middels gesprekken bij de POH-GGZ kunt u snel en laagdrempelig werken aan uw klachten.

De gesprekken duren maximaal 45 minuten en een traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 gesprekken.

Onder de verrichtingen vallen spreekuren, visites en telefonische consulten.

De POH-GGZ heeft de volgende taken:

  • Probleem verhelderen
  • Voorlichting geven
  • Kortdurende behandeling
  • Adviseren huisarts i.v.m. eventuele doorverwijzing
  • Preventie
  • Begeleiden via E-Health (in ontwikkeling)
  • langdurig ondersteunend bij chronische problematiek

 

De gesprekken worden vergoed door de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico.

 

Uw huisarts blijft door terugkoppeling op de hoogte van het traject bij de POH-GGZ.

 

Mevr. R. Olmanst heeft veel ervaring binnen de GGZ en zij doet de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie.

Zij is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.

Bereikbaar via 06-10120585.

Telefonisch spreekuur 12.00 – 12.30 uur. Mail: poh.olmanst@gmail.com

 

 

 

Mevr. M. van Rooijen is basispsycholoog.

Zij is werkzaam op maandag en woensdag.

Bereikbaar via  030-2622720.

Mail: myrapohggz@gmail.com