Praktijkondersteuners (POH)

Ons gezondheidscentrum heeft vier praktijkondersteuners (verpleegkundigen) met elk hun eigen aandachtsgebied.

Voor de volgende aandachtsgebieden kunt u bij ze terrecht.

1. COPD, astma

2. CVRM - Hart- en vaatziekte of verhoogde kans hierop, stoppen met roken cursus

3. Diabetes Mellitus

4. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De praktijkondersteuner werkt samen met de huisartsen en assistenten.
De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur u kan dus alleen op afspraak bij haar terecht.

 

Wat zijn de werkzaamheden van de Praktijkondersteuner (POH)

 

1. COPD, astma, stoppen met roken

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem, dit zijn longaandoeningen.

Astma is ook een longaandoening. Deze wordt veroorzaakt door een overactief afweerysteem.

Om de zorg voor COPD patiënten goed te houden, houdt de praktijkondersteuner zich bezig met;

• Jaarlijkse -en tussentijdse controles bij klachten van de longen, met behulp van een longfunctieonderzoek.

• Het geven van voorlichting, educatie, adviezen en instructie aan patiënten met COPD.

• Het begeleiden en coachen van de patiënt en de omgeving van de patiënt.

• De praktijkondersteuner (POH) kan doorverwijzen naar de diëtiste, de fysiotherapeut en de apotheek.

 

In de praktijken van Dr. Kolk en Dr. van Donselaar is er geen praktijkondersteuner die COPD en of astma zorg verleent.

De huisarts is dan degene die de controles doet en waar u terecht kunt met vragen.

 

2. CVRM

CVRM staat voor: Cardiovasculair Risico Management.

Hier vallen de patiënten onder die in het verleden een hart –of vaatziekte hebben gehad en die niet meer onder controle zijn bij een specialist, of mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van een hart –of vaatziekte.

Om het risico op een hart –of vaatziekte zoveel mogelijk te beperken, draagt de praktijkondersteuner zorg voor:

• Jaarlijkse- en driemaandelijkse controles.

• Het geven van voorlichting, educatie, adviezen en instructie aan patiënten met een hart –of vaatziekte of een verhoogd risico daarop.

• Het begeleiden en coachen van de patiënt en de omgeving van de patient.

• Zij kan doorverwijzen naar de diëtiste en de fysiotherapeut.

• Zij overlegt samen met uw huisarts of uw medicatie voldoende werkzaam is om de risico’s zo laag mogelijk te houden, met zo min mogelijk klachten.

 

Zoals iedereen weet is roken slecht voor de gezondheid. Daarom bieden wij onze patiënten begeleiding aan bij het stoppen met roken. De praktijkondersteuner zal proberen om met behulp van gesprekken te helpen bij het stoppen met roken. Wanneer dit niet voldoende helpt, kan er verder worden gegaan met hulpmiddelen of medicijnen, alleen met begeleiding worden deze vergoed door de zorgverzekeraar.

 

3.Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus, ook wel suikerziekte genoemd.

Om het risico op een diabetes of op complicaties bij diabetes zoveel mogelijk te beperken, draagt de praktijkondersteuner zorg voor:

• Jaarlijkse- en driemaandelijkse controles.

• Het geven van voorlichting, educatie, adviezen en instructie aan patiënten met diabetes mellitus, en zonodig aan diens leefomgeving, over het ziektebeeld en de behandeling .

• Gezondheidsvoorlichting en/of advies t.a.v.: medicijngebruik, leef- en gedragsregels (dieet, rust/activiteit, mobiliteit,), aanvraag en gebruik van hulpmiddelen en dagbestedingsmogelijkheden.

• Begeleiding en coaching van de patiënt, en zonodig diens leefomgeving, ten aanzien van zelfmanagement van de ziekte (medicijnen, therapietrouw, voeding etc.). Het leren omgaan met en het hanteren van de consequenties van de aandoening en het hanteren van de leefregels.

• Hij/zij kan verwijzen naar de thuiszorg, diëtist, oogarts, podotherapeut.

 

4. GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg

Lees verder op de pagina Psychologische hulpverlening